İhracat, bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını yada Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade etmektedir. Fiili olarak gerçekleşen ithalat ve ihracat işlemlerine ait tüm dokümanlar firmamızın kuvvetli IT Yapısı çerçevesinde elektronik arşiv ile bilgisayar ortamında muhafaza edilmektedir. Her ay sonu itibari ile müşterilerimizin dosya takip referansı bazında sorgulama yapabileceği CD’ler, ilgili departmanlara (örnek; ithalat,ihracat,finansman ) düzenli bir şekilde teslim edilebilmektedir.

  1.  İhracat İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması.